fbpx

Řešené foyer je součástí společenského centra Bonaparte ve Slavkově u Brna. Prostor funguje ve dvou režimech – jako foyer malého a velkého sálu pro společenské akce, které v SC Bonaparate probíhají přibližně dvakrát do měsíce, a jako vstup do restaurace Bonaparte. Prostor je tedy otevřen celý den.

Současná podoba foyer však postrádá reprezentativní charakter, který by prostor s takovou funkcí měl mít. 

 

Předmětem návrhu jsou úpravy menšího rozsahu s přihlédnutím k budoucí možné rekonstrukci celého prostoru včetně sálů apod. Cílem úprav je prostor očistit, vymezit jeho jednotlivé funkce a umožnit jeho provoz během společenské události i v každodenním běžném režimu.

 

Poměrně složitý tvar prostoru je opticky zjednodušen pomocí černé a bílé barvy, která jasně vymezuje jeho jednotlivé funkce. Vstup a hlavní prostor foyer jsou ponechány v bílé barvě, přidružené prostory šatny a chodby jsou „staženy“ do černé barvy včetně mobiliáře, dveří apod.

 

Základní myšlenkou návrhu je variabilita celého prostoru. Ta je umožněna nově navrženými černými závěsy a pojízdným nábytkem v šatně. V případě společenské události je prostor šatny otevřený, pojízdné pulty s prodejní budkou vysunuté a šatní stojany rozmístěné do řad. Při běžném denním provozu zůstává šatna „uzavřená“ pomocí zatažených závěsů, za které je tak možné schovat šatní mobiliář a případně i další kusy nábytku jako barové stolky, židle ze sálu apod. Foyer zůstává „uklizené“ pouze s kruhovou lavicí uprostřed, která je dominantou celého prostoru. Tato lavice je také navržena jako variabilní – její jednotlivé segmenty umožňují různé způsoby uspořádání – do jednoho společného sezení, dvou samostatných lavic apod.

 

Ve foyer je navrženo položení nové velkoformátové dlažby na stávající dlažbu, nové grafické prvky a polepy dveří a proskleného vstupu, kterému dominuje silueta Napoleona. Na stěnách jsou navrženy černobílé velkoformátové fotografie se zobrazením společenského centra Bonaparte v různých časových obdobích.

  • místo

    Slavkov u Brna | CZ

  • studie

    2022